Диамантено шлайфане и полиране на настилки

Екипът на „ЕН АР ДЖИ ПРОГРЕС” ЕООД е специализиран във възстановяване на стари, износени и увредени подови настилки от бетон, мрамор, мозайка, гранит, варовик и др. чрез диамантено шлайфане, полиране, почистване, импрегниране и/или кристализация.

В процеса на работа се използват механизация и технологии на американската фирма „SUPERABRASIVE”, както и химически продукти на водещи производители като BASF, KITER, SUPERABRASIVE и др.

Конкретната технология за възстановяване се определя след като се извърши специалициран оглед на обекта и се оцени на място вида, състоянието, предназначението и очакваното експлоатационно натоварване на подовата настилка.

“ЕН АР ДЖИ ПPОГРЕС” ЕООД, притежава богат професионален опит, придобит в следствие на повече от двадесет години работа по възстановяване и обновяване на подови настилки от бетон, мозайка, мрамор, гранит, варовик и др.

Галерия:

Можете да разгледате нашите изпълнени проекти и тук: