Инжектиране на бетон

„ЕН АР ДЖИ ПРОГРЕС” е компания, специализирана в извършването на висококачествено инжектиране на бетон и други инжекционни работи. Богатият опит на екипа ни в областта е гаранция, че ние можем да се справим с разнообразни възникнали проблеми по оптимален за клиентите начин, като съобразим способа за инжектиране на бетон и кой инжекционен материал е най-подходящ за дългосрочно и сигурно решение.

Ние работим с инжекционни пакери, смоли, бързовтвърдяващи се цименти и други продукти на доказани лидери в производството на инжекционни материали като TRADECC, MC BAUCHEMIE, SIKA, MINOVA, DESOI, TPH, POLYPLAN, MULTITOOL и други.

Инжекционните работи се използват като решение в много и различни области. Чрез инжектирането на разнообразни материали под налягане, Вие може да решите проблеми като:

течове, които възникват заради проникването на вода през пукнатини, фуги, каверни, както и през дефектирал участък от елементите на конструкцията;

структурно възстановяване и укрепване на различни елементи на съоръжения и конструкции – греди, плочи, фундаменти, колони и други;

уплътняване на една или много технологични фуги на бетон при поетапно полагане на бетон в изграждане на многообразие от строителни конструкции – тунели, сгради, хидротехнически съоръжения и други.

инжектиране на бетон

1. ИНЖЕКТИРАНЕ НА БЕТОНИ ЗА СПИРАНЕ НА ТЕЧОВЕ

За спиране на течове в съоръжения или конструкции се използва разнообразие от ниско вискозна смола – хидроструктурна на акрилатна основа, полиуретанова, епоксидна, полимерно подсилена, еластична и други. Преди започване на инжекционните работи нашият екип прави прецизна оценка какъв тип смола да използва в зависимост от индивидуалния проблем, който следва да бъде разрешен. Наш специалист прави задълбочен оглед на обекта, на който ще се извършва манипулацията.

Причината за използването на инжекционни смоли са техните специфични качества – висока проникваемост на полимера, който се инжектира в пукнатини и пори на стоманобетонната конструкция или съоръжение, както и химическата реакция, която се получава при досег на смолата с вода при висока скорост. Тези характеристики позволяват успешното използване на инжекционни смоли за разрешаване на многообразие от проблеми, възникнали заради наличието на различни течове или овлажняване на конструкциите заради проникването на вода.

Ето приложенията на инжекционните работи за отстраняване на разнообразие от течове:

Инжектиране на смоли за отстраняване на аварийни течове;

Хидроизолация на основи на сгради чрез инжектиране за ограничаване на налични подземни води. Постига се защитен и сигурен хидроизолационен слой на основите чрез инжектиране на смоли отвътре/навън през конструкцията на сградата.

Уплътняване на различни строителни елементи, които са в пряк контакт с почвата чрез завесно инжектиране.

Отстраняване на теч или овлажнен участък, които са причинени от проникнала през елементите на съоръжението или сградата вода – чрез площно инжектиране.

Уплътняване на пукнатини, каверни, фуги и други на съоръжения и сгради чрез инжектиране.

Спиране на течовете от дилатационни фуги чрез инжектиране на смола през инжекционни пакери в предварително обработените фуги.

Уплътняване на водопропускливи фуги и пукнатини в различни хидротехнически съоръжения чрез инжектиране. Фугите и пукнатините се третират с еластична разпенена смола, която дълбоко прониква в бетона, измествайки водата от неговите пори.

Уплътняване на течове в преходите на метални тръби или съоръжения, минаващи през таваните и стените на бетонни съоръжения, подземни конструкции, тунели и други.

Уплътняване на фуги и пукнатини по тавани и стени на метро тунели, подземни гаражи, ж.п. тунели и други чрез инжектиране.

Уплътняване при наличие на напорни води. Инжектира се с налягане, което е над напорното на водата, като се използват добавки за увеличаване на тиксотропията на смолите и ускоряване на реакцията.

Отстраняване на напорни течове чрез инжектиране при дефектирали сектори в шлицови стени и други.

Преимущества:

Незабавно отстраняване на аварийни течове;

Дълготрайно и много ефективно решение на проблеми, възникнали заради проникване на вода в съоръжения и конструкции.

Единствен възможен способ за отстраняване на течове при невъзможност за достъп откъм засипаната страна на съоръжението.

2. ИНЖЕКТИРАНЕ НА РАБОТНИ ФУГИ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА СТОМАНОБЕТОНОВИТЕ КОНСТРУКЦИИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ЧРЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ВГРАЖДАНЕ НА ИНЖЕКЦИОННИ МАРКУЧИ.

Инжекционните маркучи се инсталират в средата на работните фуги на арматурата, като бетоновата повърхност трябва да бъде добре почистена от замърсявания и максимално гладка. Те се фиксират чрез закрепващи скоби, като навсякъде трябва да бъдат в контакт с бетона. Инжекционните маркучи не бива да достигат външния ръб на бетона, като те се извеждат чрез пакер или обезвъздушаване и неперфорирани краища за инжектиране.

Инжекционните работи започват най-рано след две до четири седмици след изграждане на конструкцията, когато свиването на бетона и първоначалното набиране на якост са приключили. Преди започване на манипулациите се преценява порьозност, количество на водата и какъв е достъпът до конструкцията. По време на процеса избраният инжекционен материал изтича през отворите на направените инжекционни канали и запълва работните фуги.

Уплътняването на работни фуги на многообразие от бетонови конструкции – фундаменти, подземни гаражи, шлюзове, водохранилища, диги, канали, тунели, язовирни стени и други, чрез вграждане на инжекционни маркучи и инжектиране на подходящите смоли е икономично, много сигурно и лесно решение.

Преимущества:

Лесно и бързо приложение.

Ниски разходи за труд и материали, тъй като не се стига до скъпото и трудоемко фиксиране на ленти за фуги или допълнителна кофражна работа около фугите.

Пълна пропускливост на изходящите отвори и инжекционния канал след бетониране.

Уплътняване едновременно на започващи пукнатини от фугите и на недобре уплътнен бетон в участъците на свързване на стената с основата.

Гарантирана сигурност и висока ефикасност.

3. ИНЖЕКЦИОННИ РАБОТИ С ЦЕЛ УКРЕПВАНЕ И СТРУКТУРНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА КОНСТРУКЦИИТЕ И СЪОРЪЖЕНИЯТА.

При този способ се инжектират ниско вискозни, специални силово свързващи смоли. В зависимост от обекта се използват такива на циментова основа, съвместими с влага и епоксидни смоли. Методът постига проникване в дълбочина и гарантирано запълване на фугите, пукнатините и кухините в подземното, инфраструктурното строителство и различни строителни конструкции.

Инжектирането чрез налягане на този тип смоли може да се прилага и за осигуряване на връзка между новоотлят и стар бетон, както и за слепване на материали като метал и бетон и други.

Получете решение за Вашите нужди

Напред