Хидроизолация

Хидроизолационните системи, които изпълняваме са от високотехнологични материали, възможно най-ефективни и универсални като приложение. Разработени са хидроизолационни системи за всеки конкретен детайл и случай. Решенията за хидроизолация гарантират бързина и надеждност и постигат перфектни резултати. Хидроизолационните системи имат дълъг експлоатационен живот, когато са изпълнени професионално. Ние Ви гарантираме, че нашата работа по тяхното изпълнение ще бъде изпълнена възможно най- отговорно и качествено.
подови покрития
Материалите, които използваме за направа на хидроизолационни покрития са течни и са различни полимермодифицирани продукти на циментова основа или на основата на различни видове смоли- полиуретанови и др. След полимеризация те образуват тънки безшевни хидроизолационни мембрани. Изполваните от нас хидроизолационни материали са на водещи производители в световен мащаб, като BASF – Тhe Chemical Company, MC BAUCHEMIE и др.

Областите на приложение на хидроизолационните материали са многобройни и разнообразни:

  • плоски покриви, покривни градини /обърнат покрив/.
  • използваеми покриви, тераси, балкони, веранди.
  • хидротехнически съоръжения, резервоари, канали, шахти, пречиствателни станции.
  • подземни съоръжения, тунели, паркинги, сутерени, фундаменти.
  • сложни стоманобетонни конструкции, паркинги, хеликоптерни площадки.
  • транспортни съоръжения, мостове, виадукти.
  • спортни съоръжения, стадиони, плувни басейни, зали.
  • ремонт и възстановяване на съществуващи хидроизолационни системи.
Получете решение за Вашите нужди

Напред