За нас

Фирма ЕН АР ДЖИ ПРОГРЕС ЕООД е създадена през 2005 година и е приемник и продължител на дейността на фирма ЕН АР ДЖИ ЕООД.

ЕН АР ДЖИ ПРОГРЕС ЕООД е компания с богат опит и дългогодишна практика в областта на полагането на защитни покрития, настилки за промишлени подове, индустриални подови покрития, подови настилки за офиси, жилищни сгради и здравни заведения и др.

Екипът на ЕН АР ДЖИ ПРОГРЕС ЕООД е специализиран в извършането на инжекционни работи свързани с: отстраняване на течове в стоманобетонните конструкции на сгради, тунели, инженерни съоръжения и др, структурно възстановяване на бетонните елементи на конструкциите, уплътняване на технологични фуги на бетона, вследствие на поетапното бетониране при изграждането на различни сторителни конструкции. Богатият опит на фирмата в тази област ни дава увереност, че ще решим всеки възникнал проблем сигурно и дълготрайно.

Дейност

Предметът на дейност на фирмата е свързан с проектиране и изпълнение на специализирани строителни работи, в т.ч.:

 • Възстановяване на проектните сечения на бетонни и стоманобетонни елементи;
 • Инжектиране на бетони;
 • Изпълнение на полиуретанови, епоксидни и полимерциментни защитни подови покрития;
 • Изпълнение на промишлени подови покрития и настилки, подходящи за хранително-вкусовата, химическата и текстилната промишленост, фармацевтиката, здравеопазването, електрониката, машиностроенето и други;
 • Изпълнение на защитни покрития – за защита на производствени и складови помещения, хладилни камери, хранилища, резервоари, басейни, пречиствателни и охладителни инсталации, канали, шахти и други;
 • Изпълнение на индустриални подови настилки и стенни облицовки;
 • Изпълнение на подови настилки и стенни облицовки за офиса и дома;
 • Изпълнение на хидроизолационни системи;
 • Изпълнение на системи за обработка на фуги, пукнатини, отвори и други;
 • Възстановяване на стари, износени и увредени подови настилки от бетон, мрамор, мозайка, гранит, варовик и др. чрез полиране, почистване, импрегниране и/или кристализация.

Екипът на ЕН АР ДЖИ ПРОГРЕС ЕООД работи повече от десет години с висококачествени материали на водещи производители в световен мащаб като като MASTER BUILDERS, STO AG, SIKA, MC BAUCHEMIE, GERFLOR и др., чиито продукти са доказали своите качества в дългогодишни експлоатационни условия.

Ръководството на ЕН АР ДЖИ ПРОГРЕС ЕООД и неговият персонал се стремят към:

 • укрепване и разширяване на позициите си на сериозен изпълнител на висококачествени СМР;
 • проектиране и разработване на СМР с прилагане на оптимални технически решения и технологии;
 • удовлетворяване изискванията на клиентите и надхвърляне на техните очаквания, като изпълнява СМР с високо качество и в договорените срокове;
 • изграждане на още по-добри партньорски взаимоотношения с клиентите и доставчиците, като проявява още по-голяма отзивчивост и ги подпомага при решаването на проблемите им.

Висококачествени СМР

Компанията работи за разширяване и укрепване на позициите си на първокласен изпълнител на висококачествени СМР.

Оптимални решения

Проектиране и разработване на СМР с прилагане на оптимални технически решения и технологии.

Надхвърляне на очакванията

При изпълнението на смр се стремим не само към удовлетворяване на желанията на клиентите, но и към надхвърляне на очакванията им.

Ползотворни партньорства

Изграждаме ползотворни и дългосрочни взаимоотношения с доставчиците, партньорите и клиентите ни.