ЗА НАС

Фирма “ЕН АР ДЖИ ПРОГРЕС” ЕООД е създадена през 2005 година и е приемник и продължител на дейността на фирма “ЕН АР ДЖИ” ЕООД.

“ЕН АР ДЖИ ПРОГРЕС” ЕООД е компания с богат опит и дългогодишна практика в областта на полагането на защитни покрития, настилки за промишлени подове, индустриални подови покрития, подови настилки за офиси, жилищни сгради и здравни заведения и др.

Екипът на „ЕН АР ДЖИ ПРОГРЕС” ЕООД е специализиран в извършането на инжекционни работи свързани с: отстраняване на течове в стоманобетонните конструкции на сгради, тунели, инженерни съоръжения и др, структурно възстановяване на бетонните елементи на конструкциите, уплътняване на технологични фуги на бетона, вследствие на поетапното бетониране при изграждането на различни сторителни конструкции. Богатият опит на фирмата в тази област ни дава увереност, че ще решим всеки възникнал проблем сигурно и дълготрайно.

Дейност:

Предметът на дейност на фирмата е свързан с проектиране и изпълнение на специализирани строителни работи, в т.ч.:

 • Възстановяване на проектните сечения на бетонни и стоманобетонни елементи;
 • Инжектиране на бетони;
 • Изпълнение на полиуретанови, епоксидни и полимерциментни защитни подови покрития;
 • Изпълнение на промишлени подови покрития и настилки, подходящи за хранително-вкусовата, химическата и текстилната промишленост, фармацевтиката, здравеопазването, електрониката, машиностроенето и други;
 • Изпълнение на защитни покрития – за защита на производствени и складови помещения, хладилни камери, хранилища, резервоари, басейни, пречиствателни и охладителни инсталации, канали, шахти и други;
 • Изпълнение на индустриални подови настилки и стенни облицовки;
 • Изпълнение на подови настилки и стенни облицовки за офиса и дома;
 • Изпълнение на хидроизолационни системи;
 • Изпълнение на системи за обработка на фуги, пукнатини, отвори и други;
 • Възстановяване на стари, износени и увредени подови настилки от бетон, мрамор, мозайка, гранит, варовик и др. чрез полиране, почистване, импрегниране и/или кристализация.

Екипът на “ЕН АР ДЖИ ПРОГРЕС” ЕООД работи повече от десет години с висококачествени материали на водещи производители в световен мащаб като като BASF – Тhe Chemical Company, STO AG, DLW Flooring GmbH, MC BAUCHEMIE и др., чиито продукти са доказали своите качества в дългогодишни експлоатационни условия.

Ръководството на ЕН АР ДЖИ ПРОГРЕС” ЕООД и неговият персонал се стремят към:

 • укрепване и разширяване на позициите си на сериозен изпълнител на висококачествени СМР;
 • проектиране и разработване на СМР с прилагане на оптимални технически решения и технологии;
 • удовлетворяване изискванията на клиентите и надхвърляне на техните очаквания, като изпълнява СМР с високо качество и в договорените срокове;
 • изграждане на още по-добри партньорски взаимоотношения с клиентите и доставчиците, като проявява още по-голяма отзивчивост и ги подпомага при решаването на проблемите им.