Конструктивно усилване с карбон

Конструктивно усилване с карбон на елементите на стоманобетоновите конструкции на сградите и съоръжения се използва при:

 • Повишаване на носимоспособността на плочи, колони, греди,  мостови сегменти и др.
 • Инсталиране на тежка механизация
 • Стабилизиране на конструкции срещу вибрации
 • Промени в предназначението на сградата
 • Стареене на вложените в конструкцията материали
 • Корозия на армировката
 • Инциденти (удари на превозни средства, земетръс, пожар)
 • Конструктивни промени като премахване на елементи от конструкцията на сградите като стени, колони и др.
 • Усилване на плочи и стени при конструктивни отвори в тях
 • Намаляване на деформациите и ширината на пукнатините
 • Намаляване на напреженията в армировката
 • Подобряване на устойчивостта на умора
 • Повишаване на устойчивостта на земетръс, удар, взривна вълна и др.
 • Допуснати грешки в проекта и изпълнението: недостатъчна / несъответстваща армировка и др.
подови покрития

Предимства на конструктивното усилване с карбон на елементите на стоманобетоновите конструкции на сградите и съоръжения:

 • Комбинация от много висока якост и висока коравина
 • Не корозира
 • Отлична дълготрайност и устойчивост на умора
 • Ниско собствено тегло
 • Лесен монтаж
 • Без временно укрепване и др.

Галерия

Получете решение за Вашите нужди

Напред