Жилищни сгради с общ подземен паркинг

  • Място: гр. София
  • Година: 2016
  • Дейности: Отстраняване на течове в сутеренна част чрез инжектиране на пукнатини, локално (точково) инжектиране, инжектиране на дилатационни и технологични фуги, инжектиране на площни течове – завесно

Галерия