ПУРАТОС

Производствена сграда за производство на мазнини и сухи смеси за сладкарската и хлебната промишленост, помещение 22: Производство на мазнини

  • Място: гр. Перник
  • Година: 2012
  • Клиент: “КОРДЕЕЛ БЪЛГАРИЯ” ЕООД
  • Дейности: Индустриални подови покрития: Противоплъзгаща химически устойчива подова система

Галерия