Студентски стол – МУ Плевен

Студентски стол при Медицински Университет – Плевен

  • Място: гр. Плевен
  • Година: 2015
  • Клиент: “СТРОЙПРОДУКТ” ЕООД
  • Дейности: Полиуретанова подова система, полиуретанова стенна система

Галерия