ЕН АР ДЖИ ПРОГРЕС

Полагане на защитни, антистатични; противоплъзгащи, химически устойчиви, антибактериални, хидроизолационни и др. подови покрития

ЕН АР ДЖИ ПРОГРЕС

Полагане на индустриални подови настилки, подови настилки за административни и офис сгради, здравни заведения, жилищни сгради и др.

ЕН АР ДЖИ ПРОГРЕС

Инжекционни работи за отстраняване на течове и структурно възстановяване в сгради, тунели, инженерни съоръжения и др.

ЗАЩО ЕН АР ДЖИ ПРОГРЕС

Фирма “ЕН АР ДЖИ ПРОГРЕС” ЕООД е създадена през 2005 година и е приемник и продължител на дейността на фирма “ЕН АР ДЖИ” ЕООД.

“ЕН АР ДЖИ ПРОГРЕС” ЕООД е компания с богат опит и дългогодишна практика в областта на полагането на защитни покрития, настилки за промишлени подове, индустриални подови покрития, подови настилки за офиси, жилищни сгради и здравни заведения и др.

Подови
покрития

Изпълнението на подови покрития, индустриални подови покрития и стенни покрития е по Европейски стандарти.

9

Подови
настилки

„ЕН АР ДЖИ ПРОГРЕС“ ЕООД е официален дистрибутор и оторизиран апликатор на подови настилки и стенни облицовки

9

Инжектиране
на бетони

Екипът на „ЕН АР ДЖИ ПРОГРЕС” ЕООД е специализиран в извършането на инжекционни работи.

9

Хидроизолация

Хидроизолационните системи, които изпълняваме са от високотехнологични материали, възможно най-ефективни и универсални.

9

КЪМ КАКВО СЕ СТРЕМИМ

1

Висококачествени СМР

Укрепване и разширяване на позициите си на сериозен изпълнител на висококачествени СМР.

2

Оптимални решения

Проектиране и разработване на СМР с прилагане на оптимални технически решения и технологии.

3

Надхвърляне на очакванията

Удовлетворяване изискванията на клиентите и надхвърляне на техните очаквания, като изпълнява СМР.

4

Ползотворни партньорства

Изграждане на още по-добри партньорски взаимоотношения с клиентите и доставчиците.

РАБОТЕЩИ РЕШЕНИЯ ЗА
ВСЕКИ БИЗНЕС