Производствени и индустриални подови настилки

Производствените и индустриални подови настилки са подходящи за: операционни зали, лаборатории, болнични заведения, комуникационни центрове, компютърни зали, химическа, фармацевтична и хранително-вкусова промишленост, лека промишленост, машиностроене, автосервизи и работилници и др.

В зависимост от предназначението си производствените и индустриални подови настилки могат да бъдат:

 • електропроводими;
 • устойчиви на химикали, масла, абразиви;
 • подходящи за „чисти“ помещения *;
 • с противоплъзгащи повърхности;
 • устойчиви на ниски/високи температури
 • устойчиви на трафик и тежки товари др.

*„Чистите“ помещения се използват преди всичко в специални производства, като например производството на полупроводници, нанотехнологията, микротехнологията, оптически прибори, космическа техника и други, където прашинки в околния въздух даже и с размери части от микрона могат да доведат до сериозно увреждане на готовия продукт. Други области, в които трябва да се използват „чисти“ помещения, са биотехнологията, производство на лекарствени продукти, медицината и други.

подови покрития

ЕН АР ДЖИ ПРОГРЕС ЕООД е официален дистрибутор и оторизиран апликатор на подови настилки и стенни облицовки, произведени от Gerflor – водещ производител в световен мащаб на висококачествени материали, доказали своите качества в дългогодишни експлоатационни условия.

Gerflor Group произвежда иновативни, декоративни и устойчиви решения за подови настилки и стенни покрития. Разработва специфични решения за подови настилки и стени, за да отговори на всяка нужда от пазарни приложения на закрито: жилища, здравеопазване, образование, спорт, търговия на дребно, индустрия, офиси, хотелиерство и транспортни средства и др. Gerflor Group събира няколко световноизвестни продуктови марки, като Taraflex®, Mipolam®, DLW®, Tarabus®, Connor Sports®, Sportcourt® и Gradus®:

https://www.gerflor.com/product-ranges/linoleum-flooring.html

Решенията за подови настилки на Gerflor са адаптирани към всяка конкретна област на приложение, за която сме разработили специфични познания. Това позволява на екипа на „ЕН АР ДЖИ ПРОГРЕС“ ЕООД да разбере вашите предизвикателства и да предложи решение, което да отговаря на вашите изисквания.

При избор на вида настилка можете да избирате от следните й характеристики, които са водещи по отношение на надеждността, експлоатационната годност, дълготрайността и функционалността на изпълняваните подове от нас подове:

 • якост на натиск;
 • якост на огъване;
 • якост на опън;
 • адхезионна якост;
 • водопопиваемост;
 • специални характеристики:

а) устойчивост на температурни въздействия, в т.ч. и рязка промяна на температурата;
б) химическа устойчивост;
в) водопропускливост;
г) реакция на огън;
д) електропроводимост;
е) паропропускливост;
ж) изолация от ударен шум и звукопоглъщане

 • други характеристики и изисквания, имащи отношение към специални условия на експлоатация.
Получете решение за Вашите нужди

Напред